226. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

226. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Prawo Narodu do samostanowienia. 3 maja 1791 roku uchwalona została ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Konstytucja. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie, po amerykańskiej z 1787 r. W tym roku obchodzimy 226 rocznicę jej uchwalenia.

Z obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

25 kwietnia we Wrocławiu obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Wśród przyjętych na posiedzeniu dokumentów znalazły się Stanowiska w bardzo ważnych dla pracowników i związkowców sprawach, m.in.: w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień przez Państwową Inspekcję Pracy,  procesu konsultowania projektów ustaw z pakietu „Konstytucji Biznesu” oraz projektu „ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Rada kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ

Rada kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ

24 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy. Na posiedzeniu wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręczył akty powołania członkom Rady. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym został pan Grzegorz Smytry, wiceprzewodniczącym pani Ewa Mes.

„Pan da – większe zatrudnienie” – strajk pracowników handlu

„Pan da – większe zatrudnienie" – strajk pracowników handlu

Biedronka, Auchan, Tesco, Decathlon, Dino, Arel, Makro Cash and Carry oraz centrum dystrybucyjne Amazona we Wrocławiu centrum H&M w Gądkach pod Poznaniem – to jak na razie potwierdzone miejsca, gdzie 2 maja odbędzie się strajk pracowników handlu. W ogólnopolskiej akcji weźmie udział kilkanaście tysięcy pracowników zatrudnionych w blisko 300 dyskontach, hipermarketach i centrach dystrybucyjnych.

„Dobro pozostawione przez śp. Jarosława Wenderlicha jest ogromne”

„Dobro pozostawione przez śp. Jarosława Wenderlicha jest ogromne”

27 kwietnia minęła I rocznica śmierci naszego Kolegi, Przyjaciela, dziennikarza, szefa Delegatury NIK w Bydgoszczy – śp. Jarosława Edwarda Wenderlicha. Mszę świętą w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego celebrowali: ks. Marek Ristau oraz ks. Jacek Brakowski ze Zgromadzenia Salezjańskiego. – Dla nas ludzi śmierć zawsze przychodzi za wcześnie – mówił w homilii ks. Marek Ristau – i tak też było z odejściem śp. Jarosława. Kapłan nakreślił postać śp. Jarosława, przypomniał jego pracę dziennikarską, działalność społeczną i to, co robił jako działacz opozycji antykomunistycznej.

Komunikat

Informujemy, że decyzją Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 2 maja br. Biuro Zarządu będzie nieczynne.

Szkolenie „Rozwój związku”

Szkolenie „Rozwój związku”

Wczoraj, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Zarządu Regionu w Wielonku, rozpoczęło się trzydniowe szkolenie dotyczące Rozwoju Związku. Zajęcia prowadzą Dariusz Gojowczyk z Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz wiceszef Regionu Sebastian Gawronek. W szkoleniu uczestniczą  związkowcy z następujących organizacji związkowych Regionu: Schumacher  Grudziądz, PESA Bydgoszcz S.A., Pro Natura oraz Polski BUS.

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia, po raz osiemnasty tysiące związkowców należących do NSZZ „Solidarność” przybyły do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym na doroczną pielgrzymkę. Przyświecało im hasło „Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać”. Od godzin rannych przed licheńską bazyliką gromadziły się tłumy związkowców, ich rodzin i przyjaciół, którzy przybyli do Lichenia, aby modlić się w intencji NSZZ „S”, naszej Ojczyzny oraz swoich własnych. Wzdłuż bocznych  naw świątyni ustawiło się 130 Pocztów Sztandarowych z całego kraju, w tym Poczet Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, w składzie: Andrzej Wąsowski, Jan Monarcha i Henryk Zinkiewicz.

Ogólnopolska akcja protestacyjna pracowników handlu

2 maja odbędzie się ogólnopolski protest pracowników handlu. Jego powodem są fatalne warunki pracy, niskie wynagrodzenia oraz brak dialogu społecznego w tej branży. Handlowa Solidarność przestrzega, że jeżeli pracodawcy nie przystąpią do rozmów organizowane będą kolejne, coraz bardziej radykalne akcje protestacyjne. – To nie Solidarność wymyśliła ten protest. To oddolna inicjatywa samych pracowników. Liczymy, że ta akcja protestacyjna wreszcie uświadomi pracodawcom, jak wielkie jest niezadowolenie pracowników handlu i skłoni ich do podjęcia rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

W I rocznicę śmierci śp. Jarosława Edwarda Wenderlicha

W I rocznicę śmierci śp. Jarosława Edwarda Wenderlicha

Przewodnicząca Klubu Prawicy Bydgoskiej Teresa Misiewicz oraz radny miasta Bydgoszczy Jarosław Wenderlich zawiadamiają, iż 27 kwietnia w I rocznicę śmierci Jarosława Wenderlicha seniora odprawiona zostanie w intencji Zmarłego Msza Święta w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 16.30 (al. kardynała Stefana Wyszyńskiego 58, Bydgoszcz).